Pohjoismaiden Neuvoston Palkinnot osa 2

Ainutlaatuinen palkintojenjako tilaisuus järjestetään aina vuosittain syksyllä yhdessä Neuvoston kokouksen kanssa. Istunnon maa riippuu siitä, kuka minäkin vuonna hallitsee presidenttiyttä, sillä syys istunnon maa valikoituu Neuvoston presidentin asuinmaan mukaisesti. Palkintoja hallinnoi erilaiset rahastot sekä jäsenet ja muun muassa Elokuvapalkintoa hallinnoi Nordic Film & TV Fund eli Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto. […]

Jatka lukemista

Pohjoismaiden Neuvoston Palkinnot osa 1

Pohjolassa pitää olla hyvä asua, tehdä työtä ja elää. Pohjoismainen neuvosto sisältää 87 valittua jäsentyä kaikista jäsenmaista. Jäseniä on Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja Tanskasta eniten. Kaksikymmentä edustajaa. Islannilla seitsemän ja Ahvenanmaalta pitää olla kaksi Suomen edustajista ja Tanskalla kaksi edustajista täytyy olla Färsaarilta ja kaksi Grönlannista. Suomi liittyi Pohjoismaisten neuvostoon […]

Jatka lukemista

Helsingin Sopimus Pääpiirteissään osa 2.

Helsingin Sopimus on sopimus, joka sitoo yhteen ja pyrkii yhtenäistämään niin lainsäädäntöä, koulutusta, työmarkkinoita kuin opiskelumahdollisuuksiakin koko Pohjoismaissa. Sopimuksen ehdot on hyväksytty kaikkien mukana olevien maiden osalta ja niitä toimeenpanee ja säätää jokaisen maan yhteistyöministerit yhteistyössä maiden pääministerien kanssa. Mukana olevat maat ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Färsaaret, Grönlanti ja […]

Jatka lukemista

Helsingin Sopimus Pääpiirteissään osa 1

Helsingin Sopimus on sopimus, joka on tehty Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministeriöneuvoston yhteistyössä koskemaan alueen maiden yhtenäisyyttä. Pohjoismainen yhteistyö on alueellinen niin taloudellista, kulttuurillista kuin sivistyksellistä yhteistyötä tekevä yhteistyö sopimus Pohjoisen maiden välillä. Mukana Pohjoismaisessa yhteistyössä ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Ahvenanmaa ja Färsaaret. Poliittisesti maiden pääministerit ovat […]

Jatka lukemista

Työllisyys

Työllisyys on aina ollut ja tulee aina olemaan isona puheenaiheena ympäri maailmaa. Jokaisen maan tavoitteena on yrittää vähentää työttömyyttä tavalla tai toisella. Työttömyys on laaja käsite ja sen sisään mahtuu monta eri asiaa, jotka vaikuttavat työttömyyteen ja sen seurauksiin. Usein työttömyyden seurauksena on vähenevä kulutus, syrjäytymien ja joissakin tapauksissa alamaailmaan […]

Jatka lukemista

Pohjoismainen Yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö on alueyhteistyöhön keskittyvä konsepti, jossa ovat mukana Pohjoismaiset maat eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret. Yhteistyö näiden maiden välillä on jatkuvaa ja tukee niin poliittista yhteistyötä kuin taloudellista sekä kulttuurista yhteistyötäkin. Mihin alueyhteistyö sitten keskittyy, on lähinnä ne alat ja taloudelliset toimet, jotka luovat lisäarvoa […]

Jatka lukemista

Ulkomaalaisen Työntekijän Velvollisuudet Ja Oikeudet Norjassa

Norjassa noudatetaan työympäristölakia, jonka piiriin kuuluvat kaikki muut alat paitsi merenkulku, kalastus ja sotilaslentokoneliikenne. Näissä ammattipiireissä on omat työlakinsa, joihin täytyy tutustua erikseen. Norjassa työympäristölakia valvoo työsuojeluviranomainen. Ulkomaalaisen työntekijän edunvalvontaa edes auttaa paikalliset palvelukeskukset, joita löytyy niin Oslosta, Bergenistä, Trondheimista, Kirkkoniemestä ja Stavangerista. Palvelukeskuksissa niin työsuojelu viranomainen, maahanmuuttovirasto, poliisi kuin […]

Jatka lukemista

Työpaikka Ilmoitusten Seuranta Norjassa

Työpaikkoja ilmoitellaan Norjassa muun muassa valtion työvoimatoimiston omilla sivuilla kuin sanomalehdissäkin. Yritykset ja järjestöt mainostavat ja markkinoivat töitänsä omilla sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Kasvavan työvoimapulan vuoksi yritykset ovat totutusti myös lähettäneet ja markkinoineet työpaikkojaan naapurimaiden kuten Suomen työnhakukanavissa. Työn löytäminen ei siis pitäisi olla vaikeaa Norjassa, jos työ kun työ […]

Jatka lukemista

Töihin Norjaan

Työt ulkomailla kiinnostaa yhä useampaa ja useampaa ihmistä Suomessa ja nykypäivän helppo tiedon saaminen auttaa myös asiaa. Se, missä ja kuinka työskentelyä voi tehdä on kuitenkin täysin maa kohtaista ja henkilökohtaisien valintojen polku on kivinen. Jos kuitenkin päätyy miettimään naapurimaatamme Norjaa yhtenä vaihtoehtona, voi olla, että ei tule pettymään valintaansa! […]

Jatka lukemista

URAN RAKENTAMINEN SÄÄNTÖJEN MUKAAN

Mitä meille lapsuudessa opetetaan? Ihmisen pitää olla rehellinen ja menestyvä. Perinteinen koko yhteiskunnassa suosittu elämän malli on seuraava: peruskoulun jälkeen mennään joko lukioon tai ammattikouluun, mistä hankitaan kuitenkin mieluummin kaksoistutkinto kuin pelkkä ammatti; sen jälkeen joko otetaan välivuosi tai sitten ei ja siirrytään töihin tai korkeakouluun, mistä taas töihin. Jokaiselle […]

Jatka lukemista