Työnhaku kriisiaikana

Työt ja työllistyminen riippuu hyvin monesta seikasta. Siihen vaikuttaa koulutus, aikaisempi työkokemus ja ennen kaikkea se, mitä työtä haetaan. Toiset työt ovat suositumpia kuin toiset ja niihin pääseminen voi olla vaikeampaa suuren hakijamäärän takia. Joskus tapahtuu myös jotain täysin odottamatonta, joka tuo haasteita työllistymiselle. Tämä koettiin muun muassa koronakriisiin alkaessa […]

Jatka lukemista

KAIKKI TYÖNHAKUOHJEET ROSKIKSEEN

Luemme ensimmäisiä työnhakuohjeitamme jo siinä vaiheessa, kun suunnittelemme kesätöiden hakemista vuoden kuluttua eli yleensä joko yläasteella tai lukion ensimmäisellä luokalla. Myös opettajilta tulee jonkun verran tietoa, varsinkin kun luokanvalvoja tai yhteiskuntaopin lehtori on kiinnostunut omien oppilaidensa menestymisestä keväisessä työnhaussa. Ohjeita löytyy erilaisia, mutta viesti on kaikissa melkein sama: täytyy osata […]

Jatka lukemista

Työnhaku Suomessa

Ulkomaalaisen työnhakijan voi olla vaikea löytää töitä Suomesta ilman apua, tosin sosiaalisen mediankin kautta voi olla mahdollista löytää työtä ja Euroopan kansalaisen on helppoa saada työpaikka ja työlupa. Työnhakua kuitenkin helpottaa Suomen kielen osaaminen, jota monella ei ole, ellei ole asunut tai työskennellyt Suomessa vuosia, sillä kielemme ei ole samanlainen […]

Jatka lukemista

Vinkkejä työhaastatteluun ja siihen valmistautumiseen

Työhaastattelu on hetki, joka tulee eteen lähestulkoon jokaiselle. Silloin tulisi vakuuttaa tuleva työnantaja siitä, että olet heidän etsimänsä henkilö. Työhaastattelua ei kannata jännittää liikaa, sillä muista, että kaikki haastateltavat ovat samassa tilanteessa. Nämä vinkit auttavat selviämään työhaastattelusta. Ennen työhaastattelua Kun valmistaudut työhaastatteluun etukäteen, sujuu itse haastattelu rennommin ja tiedät, mihin […]

Jatka lukemista

Vinkkejä työpaikan metsästykseen

Joskus voi näyttää siltä, että olet tehnyt kaikki oikeat asiat työnhaussa, mutta et silti ole onnistunut. Vaikka tämä voi olla turhauttava tilanne, tosiasia on, että käytettävissä oleviin työpaikkoihin liittyy paljon kilpailua.Nykyään sinun on tehtävä muutakin kuin lähettää kunnollinen saatekirje ja saapua ajoissa haastatteluun. Sinun on erotuttava joukosta. Jaamme tässä artikkelissa […]

Jatka lukemista

Parhaat kanavat työpaikan löytämiselle

Jokainen meistä on väistämättä ollut elämänsä aikana tilanteessa, jossa työpaikan löytäminen on ollut ajankohtaista. Monille on tärkeää löytää työ, joka vastaa omia mielenkiinnonkohteita tai palkkatoivomusta. Joillakin tarve saattaa olla hetkellinen ja päämäärä on päästä maksamaan kerääntyneet laskut tai säästää tulevaa lomaa varten. Oli tilanne mikä tahansa, työn saanti on aina […]

Jatka lukemista

Mikä Tekee Pohjoismaista Taloudellisesti Vankan

Se, miten hyvin eri viranomaiset ja työmarkkinoiden osapuolet tekevät yhteistyötä Pohjoismaisten valtioiden kesken on merkittävää ja se on luonut hyvät edellytykset sille, että Pohjoismaat on säilyttänyt maksukykynsä ja vankan taloudellisen toimeentulonsa maailman ekonomisista kriiseistä huolimatta. Nyt uudempana uhkana on väestön ikääntyminen ja sen kautta tuleva työntekijöiden puute, jota pitää pystyä […]

Jatka lukemista

Henkilöstöhallinnon haasteet etätöiden aikakaudella

Työntekijät työskentelevät nykyään usein ympäristöissä, jotka on siroteltu useisiin eri sijainteihin. Tämä viimeaikainen trendi johtuu pääosin uudesta teknologiasta ja paremmasta nettityökalujen käytettävyydestä, mutta se johtuu myös siitä, että ihmiset haluavat löytää tasapainon henkilökohtaisen ja ammatillisen elämänsä välillä. Tämän päivän henkilöstöhallinnon täytyy työllistää tiimejä, jotka ovat siroteltuina eri sijainteihin, mutta jotka […]

Jatka lukemista

Suomen suuret työnantajat

Suomi on vähäväkilukuiseksi maaksi tunnetusti hyvin toimeentuleva ja maailmallakin tunnustusta saanut innovatiivinen ja kehitykseen tähtäävä sitkeä pohjoinen lintukoto. Olemme tottuneet siihen, että täällä hommat toimii ja isot työnantajamme pitävät huolen siitä, että meillä menee hyvin. Ja niin kaiketi asian laita onkin, mutta viime aikojen uutiset ovat hieman latistaneet tätä autuuden […]

Jatka lukemista

Hyvinvointivaltion Mallin Uhkat Ja Haasteet

Pohjoismaalainen hyvinvointi valtio on ollut ideologiana kestävä ja menestyvä malli kautta vuosikymmenten. Sen tuoma turva kansalaiselle on merkittävä ja tasa-arvoistaa yhteiskuntaa sekä tasapainottaa tuloeroja. Tästä syystä niin sosiaalipalvelut kuin koulutuskin on mahdollista rakentaa maksuttomaksi ja työelämän ulkopuolelle joutuvat kansalaiset saavat tukitoimien kautta itsensä takaisin yhteiskunnan jäseneksi helposti. Malli on toiminut […]

Jatka lukemista