Ulkomaalaisen työnhakijan voi olla vaikea löytää töitä Suomesta ilman apua, tosin sosiaalisen mediankin kautta voi olla mahdollista löytää työtä ja Euroopan kansalaisen on helppoa saada työpaikka ja työlupa. Työnhakua kuitenkin helpottaa Suomen kielen osaaminen, jota monella ei ole, ellei ole asunut tai työskennellyt Suomessa vuosia, sillä kielemme ei ole samanlainen kuin vastaavasti Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä. Suomen kieli ei muistuta edes etäisesti muita Euroopan kieliä, jolloin pääsääntöisesti ulkomaalainen työnhakija pystyy etsimään pelkästään englanninkielisiä töitä. Paikkoja löytyy jo Suomessakin, mutta englanninkielisen työntekijän on vaikea löytää esimerkiksi palvelualan töitä tai asiakaspalvelun ja myynnin töitä, jos kielitaitoa ei ole. Tässä kuitenkin pikaopas ulkomaalaiselle miten ja mistä töitä kannattaa lähteä etsimään ja miten työnhaku etenee.

Kuka saa tehdä töitä Suomessa?

Maahanmuutto viraston sivuilla kerrotaan, että työskentely varten ensimmäinen asia on se, että henkilöllä on oleskelulupa Suomessa. Jos työskentelet ilman oleskelulupaa Suomessa, se on lain nojalla rangaistavaa ja voit saada sakot. Jos oleskelulupaan liittyy myös työnteko oikeus, et tarvitse erillistä työlupaa vaan voit jo oleskeluluvan kanssa tehdä töitä. Esimerkiksi silloin, kun olet hankkinut tutkinnon Suomessa. Ja jos olet Euroopan Unionin, Islannin, Norjan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaakaan Suomessa vaan sinun tarvitsee vain rekisteröidä oleskeluoikeutesi. Oleskelulupa asioissa auttaa maahanmuutto virasto sekä Työ- ja elinkeinotoimisto. Jos et ole varma menettelystäsi, otathan yhteyttä alueelliseen virastoosi ja saat henkilökohtaista opastusta asiassa. Oleskelulupaa haettaessa, sitä usein haetaan yhden työpaikan perusteella. Jos työpaikka muuttuu, tulee oleskelulupaa hakea uudelleen. Oleskeluluvan edellytyksenä on toimeentulo palkalla. Eli työstä pitää saada asianmukaista palkkaa ja sillä on tultava toimeen koko oleskeluluvan voimassa olon ajan.

Mistä löytää työpaikka?

Mistä löytää työpaikka?

Maahanmuutto viraston ylläpitämä sivusto Enter Finland on sivusto, joka julkaisee asianmukaista tietoa ja paljon ohjeistusta henkilöille, jotka haluavat tulla työskentelemään Suomeen. Sivusto on englannin, suomen ja ruotsin kielelle käännetty. Sivustolla kerrotaan oleskeluluvasta, sen jatkamisesta, pysyvästä oleskeluluvasta, kausityöstä ja Suomen kansalaisuuden hakemisesta. Sivuston kautta saa kokonaiskuvan työskentelystä ja sen ympärille rakentuvista luvista. Tämän jälkeen Työ- ja elinkeinoministeriön TE-palveluiden sivusto on oikea kanava lähteä etsimään töitä. Useimmiten voit hakea suoraan työpaikkoja netin välityksellä myös muualta ja englannin kielellä, mutta voit mahdollisesti myös ottaa yhteyttä suomalaisiin vuokratyöyhtiöihin sähköisesti tai soittamalla ja esittelemällä itsesi. Silloin saat suoran kontaktin potentiaalisiin yrityksiin vuokratyöntekijänä ja löydät ammattilaisen avulla sellaiset työpaikat ja mahdollisuudet mitä yrityksillä on tarjota englanninkielen taitoiselle henkilölle. Jotkut tällaisista paikoista eivät löydy yleisiltä työmarkkinoilta, joten siksi ensi arvoisen tärkeää onkin tehdä aktiivista itsenäistä esittelyä työmarkkinoilla, jotta osaamisesi otetaan huomioon myös niin sanotuissa hiljaisissa työnhauissa, jotka eivät ole julkisessa haussa. Kun työpaikkoja alkaa löytymään ja erilaista työkokemusta kertyy Suomessa, on sinun joka kerta helpompi hakea parempaa tai ylempää työtä. Kielitaidon lisäksi kokemus suomalaisesta työyhteisöstä ja työkulttuurista on tärkeää ja vaikka kielimuuri pysyykin suurena esteenä moneen työhön, se varmasti helpottaa, jos kokemusta erilaisesta työstä Suomessa on jo pohjalla. Työnteon aloittaminen voi olla hankalaa ja siksi sen suhteen onkin hyväksyttävä se fakta, että joutuu aloittamaan hieman kuin alusta oman työuransa, jos pyrkii uuteen maahan töihin. Suomessa sen lisäksi kielimuuri on todellinen este moneen palveluammattiin, joten Suomen kielen kurssien ottaminen ei varmasti tule näyttämään pahalta.