Se, miten hyvin eri viranomaiset ja työmarkkinoiden osapuolet tekevät yhteistyötä Pohjoismaisten valtioiden kesken on merkittävää ja se on luonut hyvät edellytykset sille, että Pohjoismaat on säilyttänyt maksukykynsä ja vankan taloudellisen toimeentulonsa maailman ekonomisista kriiseistä huolimatta. Nyt uudempana uhkana on väestön ikääntyminen ja sen kautta tuleva työntekijöiden puute, jota pitää pystyä paikkaamaan työperäisen maahanmuuton tuomilla mahdollisuuksilla järkevästi. Valitettavasti Pohjoismailla ei ole yhtenäistä maahanmuuttosuunnitelmaa eikä muun muassa pakolaissuunnitelmaa, joka osakseen heikentää Pohjoismaiden yhteistyötä ja sitä kautta kehittyvää yhteiskuntarakennetta. Muun muassa Suomella ja Tanskalla on selvästi jyrkempi maahanmuuton politiikka kuin muun muassa Norjalla ja Ruotsilla. Tällä hetkellä Ruotsi taisteleekin poliittisesti maahanmuuton tuomia uusia kulttuurillisia ongelmia vastaan. Pohjoismaihin on kehitetty niin kutsuttu turvaverkko, joka on pohja pohjoismaiselle työmarkkina mallille. Pohjoismaan valtion kansalaisen on helppo tehdä työtä maarajoista huolimatta missä tahansa valtiossa ja sitä tuetaan erilaisin toimenpitein. Sosiaaliturvaa voi esimerkiksi saada kansalaisuudesta huolimatta joko omasta kotimaasta työnhakun ohella toisessa Pohjoismaassa tai nykyisestä asuinmaasta vaikka kansalaisuus olisikin toinen. Näin mahdollistetaan työperäisen muuton ja liikkuvuuden mahdollisuus.

Maksuton koulutus on kaiken perusta

moderni yhteiskunta

Se vankka pohja ja osaamisen kartoittaminen, minkä mahdollistaa koko Pohjoismaissa oleva maksuton koulutus mahdollisuus on kaiken työvoiman ja osaamisen edellytys. Huippu teknillisyys ja modernin yhteiskunnan laajat ja mielenkiintoiset vaihtoehdot tarjoavat jokaiselle jotakin. Koulutus toisessa Pohjoismaassa varmistetaan ja sallitaan Helsingin Sopimuksen turvissa. Ikääntyvien uudelleen koulutus mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti ja uudelleen koulutuksen piiriin tarttuu moni pitkäaikaistyötönkin. Naisten koulutus on maailman luokkaa. Pohjoismaiden koulutus ja sen tulokset puhuvat puolestaan. Työllisyys on hyvällä mallilla ja työurat ovat pitkiä ja monipuolisia. Ikääntyvä sukupolvi tekee töitä pidempään ja uudelleen kouluttautuu vielä työelämänsä loppu puoliskollakin. Yrittäjyys ja varsinkin pienyrittäjyys on monelle malli elinkeinolle ja sitä tuetaan monin tavoin koko Pohjoismaiden alueella.

Innovatiivinen hyvinvointivaltio

Pohjoismaissa ei ole maailman mittakaavassa suuria tuloeroja. Vuoden 2008 alkanut maailman laajuinen talouden kriisi ajoi monet maat syviin vesiin ja vaikutti suuresti myöskin Pohjoismaiden tuloksellisuuteen ja talouteen, mutta hyvinvointimallimme muuntautuminen ja nopeat taloudelliset teot kuitenkin auttoivat Pohjoismaat läpi kriisin suhteellisen kevyesti ja sen jälkeen onkin muut niin Euroopan kuin Euroopan ulkopuolisetkin maat ottaneet oppia Pohjoismaiden luomasta hyvinvointimallista ja hallintomallista. Pohjoismaalaiselle työntekijälle ja yrittäjälle luotu turvaverkko mahdollistaa innovatiivisten hankkeiden ja kokeilujen testaamista käytännössä ja kansalaiset uskaltavat haastaa perinteiset ajattelumallit yhä uudelleen ja uudelleen vastaamaan paremmin nykyajan henkeä ja globalisaation, ilmastonmuutoksen, taloudellisen epävakauden ja digitalisoimisen polkua. Tunnusmerkkinä tässä on sosiaalipalveluiden antama turva ja tuki. Tasa-arvoisuuden kautta ja tasaisen tulonjaon kautta kaikilla Pohjoismaalaisilla kansalaisilla on loistavat edellytykset menestykseen. Suuret tutkimuspanostukset niin kansallisella tasolla kuin kokonaisuutena Pohjoismaissa tuovat uudet teknologian ja uudenlaiset yrittämisen vanhan taloudellisen toimivan kokonaisuuden rinnalle. Teknologiaa arvostetaan ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. Huomattavat luonnonvarat ja niiden hyötykäyttö ekologisesta näkökulmasta ja kestävän kehityksen näkövinkkelistä ovat tunnettuja maailmalla ja energiateollisuudessa keskitytään nyt tällä hetkellä korvaamaan ja löytämään uusiutumattoman energian rinnalle parempia ja kestävämpiä ilmastonmuutoksen huomioon ottavia ratkaisuja. Inhimillisyys ja tasapaino työelämän ja uran sekä vapaa ajan sekä perhe-elämän välille rakennetaan joustavaksi. Hyvinvointimallia uudistetaan jatkuvasti ja siihen panostetaan suuresti niin kansallisesti kuin Modernin Pohjolan ja Pohjoismaiden neuvoston toimesta. Euroopan Unioni myös pyrkii toiminnallaan yhtenäistämään koko Euroopan yhtenäistämistä, joka tukee Pohjoismaiden missiota ja visiota.