Etätyö

Työntekijät työskentelevät nykyään usein ympäristöissä, jotka on siroteltu useisiin eri sijainteihin. Tämä viimeaikainen trendi johtuu pääosin uudesta teknologiasta ja paremmasta nettityökalujen käytettävyydestä, mutta se johtuu myös siitä, että ihmiset haluavat löytää tasapainon henkilökohtaisen ja ammatillisen elämänsä välillä. Tämän päivän henkilöstöhallinnon täytyy työllistää tiimejä, jotka ovat siroteltuina eri sijainteihin, mutta jotka työskentelevät saman projektin parissa.

Vaikka digitaalisen teknologian nähdään usein epäinhimillistävän suhteita ihmisten välillä, se voi päinvastoin muodostaa todellisen mahdollisuuden kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, kehittää yrityksen kulttuuria ja varmistaa yhteyden sellaisten työntekijöiden välillä, jotka työskentelevät erilaisista sijainneista, kuten työyhteisötiloista, toimistohotelleista tai kotoa käsin.

Muuttunut maailmantilanne vuonna 2020 on ohjannut ihmisiä enemmän etätöihin, että voidaan välttää tarpeettomia ihmiskontakteja suurissa avotoimistoissa, mutta trendi etätyöskentelyyn on ollut kasvussa myös digitaalisen kehityksen myötä. Nykyään voimme tehdä kotisohvaltamme kaikkea, minkä vuoksi meidän piti aiemmin siirtyä muualle ja nähdä paljon vaivaa. Bussilipun ja käteisen rahan sijasta meille riittää nyt 4G-yhteys ja nettimaksukortti. Voimme vuokrata ja katsella elokuvia vaikkapa Amazon Primesta, pelata pelejä PokerStarsin kaltaisilla nettisivustoilla ja tilata ruokaa kotiin Woltilla. Miksi emme siis voisi työskennellä kotoa käsin entistä enemmän?

Etätöiden tekemisen mahdollisuus voi olla joillekin työntekijöille jopa välttämättömyys. Tämä tekee töistä paljon joustavampia, kun työpaikan ei tarvitse sijaita enää niin lähellä kotia, eikä työntekijällä kulu useita tunteja päivässä työmatkoihin. Nykypäivän yritysten henkilöstöhallinnan tiimien täytyy myös toimia sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka eivät epäröi lopettaa työsuhdettaan, jos heille tarjotaan tai he löytävät jostain paremman tarjouksen työtehtävistä, joissa heillä on paremmat uramahdollisuudet tai paremmat olosuhteet ja heidän tarpeitaan paremmin vastaavat haasteet.

Digitaalisen teknologian

Suuria haasteita

Kun tarjolla on niin laaja valikoima mahdollisia työskentelypaikkoja, ja se yhdistetään nykyaikaisen nuoremman sukupolven toiveisiin kohti suurempaa itsenäisyyttä, autonomiaa ja vastuullisuutta, yritysten hallinnolle, tuottavuudella ja kulttuurille aiheutuu useita erilaisia seuraamuksia, joita ei ole juuri aiemmin työpaikoilla nähty.

Ensimmäinen haaste aiheutuu johtajille, joiden täytyy hallita työntekijöitä, jotka työskentelevät eri paikoista projektitilassa. Tähän on tarjolla nykyään useita yhteistyön mahdollistavia työkaluja esimerkiksi Microsoftilta, Salesforcelta tai Slackiltä, jotka voivat auttaa ylläpitämään tai joissain tapauksissa jopa nostamaan tiimien tuottavuutta. Johtajien täytyy lisäksi löytää keino varmistaa heidän työntekijöidensä sitoutuminen työhön huolimatta siitä faktasta, että he eivät enää työskentele samassa työympäristössä. Kuinka onnistua pysymään läheisessä yhteydessä tiimeihin, kun he työskentelevät etänä?

Henkilöstöhallinnan täytyy nyt kehittää palveluita, jotka mahdollistavat läheisen yhteyden. Digitaalisessa maailmassa, jossa työympäristöt leviävät ympäriinsä erilaisiin sijainteihin, henkilöstöhallinnan osastojen täytyy kehittää palveluitaan. Koemme tällä hetkellä mullistavaa muutosta, joka pakottaa meidät ajattelemaan uudelleen, kuinka me toimimme ihmisten kanssa, ja tarkastelemaan omia johtamismallejamme.

Etätyöskentely ei saa pudottaa yrityksen tuottavuutta tai palveluiden tai tuotteiden saatavuutta ja käytettävyyttä aiemmasta tasosta. Nykypäivän henkilöstöhallinta tutkii parasta tapaa käyttää teknologiaa, että yritys pystyy pysymään läheisessä yhteydessä työntekijöidensä kanssa. Tämä herättää kysymyksiä sen osalta, mitä kaikkia henkilöstöhallinnan palveluita on mahdollista digitalisoida ja kuinka yritys onnistuu pysymään läheisessä yhteydessä työtekijöihin.

Niin sanottua digitaalista kahtiajakoa ei juuri enää tänä päivänä ole edes olemassa. Useimmat väestöryhmät ja yrityssegmentit ovat tätä nykyä jo digitaalisesti kypsiä. Useimmat työntekijät vaativat uudenlaisia henkilöstöhallinnan palveluita, joita voi käyttää suoraan oman läppärin tai älypuhelimen kautta. He voivat esimerkiksi pyytää tekstiviesti-ilmoituksia, kun heidän palkkansa on mennyt maksuun. He ovat avoimia sen suhteen, että he voivat antaa työnantajilleen henkilökohtaisen matkapuhelinnumeronsa, jotta he voivat käyttää uusia ja innovatiivisia henkilöstöhallinnan palveluita.

Sovellusten etäkäyttö on nykyään yleistä ja tämä tarjoaa todellisia mahdollisuuksia uusien palveluiden luomiseen. Liian suuri tiedon määrä tai liian monet sovellukset voivat kuitenkin vähentää tuottavuutta. Tulevien vuosien haasteena on luoda riittävän yksinkertainen ja tehokasta käyttäjäkokemus työntekijöille, mikä on räätälöity erikseen jokaiselle käyttäjälle. Tämän täytyy tietenkin toimia uuden tietosuojalainsäädännön asetusten mukaisesti.

Kattava lähestymistapa

Nykyään henkilöstöhallinto keskittää koko tarkkaivaisuutensa työntekijöihin. Yritykset näkevät tänä päivänä työntekijänsä ennemminkin sisäisinä asiakkaina kuin aiemmin pelkkänä työvoimana. Yritysten on nyt keskityttävä työntekijöiden tarpeisiin. Henkilöstöhallinnon täytyy nyt ottaa käyttöön palvelun laadun konsepti myös toiminnassaan heidän ”sisäisten asiakkaittensa” kanssa.

Työntekijöiden ei enää nykyään tarvitse etsiä toimintamallia tai palvelua lukuisista eri henkilöstöhallinnon sovelluksista, vaan sen sijaan algoritmit vievät tietoa kohti työntekijöitä. Nämä uuden henkilöstöhallinnon palvelut ovat muuttumassa koko ajan enemmän ja enemmän räätälöidymmiksi ja paremmin kontekstia ymmärtäviksi palveluiksi.

Työntekijöiden kokemuksen parantamiseksi on luotava digitaalinen työpaikka. Tämä muutos työntekijöiden johtamisen saralla on johtanut digitaalisiksi työpaikoiksi kutsuttujen alustojen kehittämiseen. Digitaaliset työpaikat täyttävät tämän päivän vaatimukset tavoitettavuuden ja tuottavuuden osalta. Ne on suunniteltu täysin työntekijöitä varten, ja ne antavat kaikkien työntekijöiden ja osastojen organisoida työtehtäviään ja vaihtaa tietoa.

Tällaiset digitaaliset työpaikat ja niiden ympärille luodut palvelut tarjoavat nopean pääsyn kaikkien erityyppisten sovellusten pariin perustuen käyttäjän mieltymyksiin ja tarpeisiin. Digitaalisista työpaikoista on tullut olennaisia työkaluja työntekijöille, minkä lisäksi ne myös helpottavat työskentelyä ja tiedonvaihtoa muiden etänä työtä tekevien työntekijöiden kanssa.

Digitaaliset työpaikat tarjoavat työntekijöille työkalupakin ja tiedonvälitysväylän, mutta sen lisäksi niiden tulisi myös rohkaista työntekijöitä tuntemaan itsensä osaksi yritystä sekä sen arvoja. Henkilöstöhallinnolla on tässä suhteessa erittäin tärkeä rooli toiminnassaan, sen on pidettävä työntekijät hyvin informoituna ja sen on tarkkailtava hyvin tarkasti työntekijöiden tarpeita. Henkilöstöhallinnolla on hyvin suuri merkitys siinä, kuinka sitoutuneita työntekijät ovat yritystä kohtaan. Yhteys digitaalisten työpaikkojen ja henkilöstöhallinnon palveluiden väillä on oleellinen osa työntekijöiden uusien vaatimusten täyttämistä.

Työntekijät