Mikä Tekee Pohjoismaista Taloudellisesti Vankan

Se, miten hyvin eri viranomaiset ja työmarkkinoiden osapuolet tekevät yhteistyötä Pohjoismaisten valtioiden kesken on merkittävää ja se on luonut hyvät edellytykset sille, että Pohjoismaat on säilyttänyt maksukykynsä ja vankan taloudellisen toimeentulonsa maailman ekonomisista kriiseistä huolimatta. Nyt uudempana uhkana on väestön ikääntyminen ja sen kautta tuleva työntekijöiden puute, jota pitää pystyä […]

Jatka lukemista

Henkilöstöhallinnon haasteet etätöiden aikakaudella

Työntekijät työskentelevät nykyään usein ympäristöissä, jotka on siroteltu useisiin eri sijainteihin. Tämä viimeaikainen trendi johtuu pääosin uudesta teknologiasta ja paremmasta nettityökalujen käytettävyydestä, mutta se johtuu myös siitä, että ihmiset haluavat löytää tasapainon henkilökohtaisen ja ammatillisen elämänsä välillä. Tämän päivän henkilöstöhallinnon täytyy työllistää tiimejä, jotka ovat siroteltuina eri sijainteihin, mutta jotka […]

Jatka lukemista

Suomen suuret työnantajat

Suomi on vähäväkilukuiseksi maaksi tunnetusti hyvin toimeentuleva ja maailmallakin tunnustusta saanut innovatiivinen ja kehitykseen tähtäävä sitkeä pohjoinen lintukoto. Olemme tottuneet siihen, että täällä hommat toimii ja isot työnantajamme pitävät huolen siitä, että meillä menee hyvin. Ja niin kaiketi asian laita onkin, mutta viime aikojen uutiset ovat hieman latistaneet tätä autuuden […]

Jatka lukemista

Hyvinvointivaltion Mallin Uhkat Ja Haasteet

Pohjoismaalainen hyvinvointi valtio on ollut ideologiana kestävä ja menestyvä malli kautta vuosikymmenten. Sen tuoma turva kansalaiselle on merkittävä ja tasa-arvoistaa yhteiskuntaa sekä tasapainottaa tuloeroja. Tästä syystä niin sosiaalipalvelut kuin koulutuskin on mahdollista rakentaa maksuttomaksi ja työelämän ulkopuolelle joutuvat kansalaiset saavat tukitoimien kautta itsensä takaisin yhteiskunnan jäseneksi helposti. Malli on toiminut […]

Jatka lukemista