Norjassa noudatetaan työympäristölakia, jonka piiriin kuuluvat kaikki muut alat paitsi merenkulku, kalastus ja sotilaslentokoneliikenne. Näissä ammattipiireissä on omat työlakinsa, joihin täytyy tutustua erikseen. Norjassa työympäristölakia valvoo työsuojeluviranomainen. Ulkomaalaisen työntekijän edunvalvontaa edes auttaa paikalliset palvelukeskukset, joita löytyy niin Oslosta, Bergenistä, Trondheimista, Kirkkoniemestä ja Stavangerista. Palvelukeskuksissa niin työsuojelu viranomainen, maahanmuuttovirasto, poliisi kuin vero viranomaisetkin tekevät yhteistyötä ja antavat vastauksia kysymyksiin. Info Pohjolan internetsivuilta saat kattavaa tietopankkia työskentelystä Pohjoismaissa ja Pohjoismaiden neuvosto antaa tukea ja neuvonantoa tarvittaessa työntekijälle kuin työnantajallekin. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto ovat yhdistäneet Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Grönlannin, Färsaarten ja Ahvenanmaan integroiduksi alueeksi, joka tekee tiivistä yhteistyötä niin työmahdollisuuksien, työllistymisen ja yhteistyön saralla poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti. Pohjoismaiden pääministerit sopivat mittavista muutoksista ja yhteistyöstä vuonna 2016 ja tämä on helpottanut suuresti muun muassa työn hakua ja työntekijän oikeuksia Pohjoismaissa. Neuvostoa johtaa puheenjohtajisto, jonka jäseniä ovat useat parlamentaarikot koko Pohjolan alueelta. Neuvosto pitää yhden huippukokouksen kerran vuodessa

Norjassa on alakohtaiset ammattiliitot, kuten Suomessa

Ammattiosastot ovat yhdistyksiä, jotka ajavat työntekijän oikeuksia ja pyrkivät parantamaan työehtoja sekä ovat mukana palkkaneuvotteluissa ja kuuluvat osana isompia ja laajempia ammattiliittoja, mutta päättävät suhteellisen itsenäisesti tekemisistään. Keskusjärjestöjä ammattiosastojen takana Norjassa on vain neljä, joista suurimpana on Norjan ammattiliittojen keskusjärjestö. Se on Norjan suurin palkansaajajärjestö, johon kuuluu pari kymmentä eri ammattiliittoa. Lyhenteeltänsä tätä keskusjärjestöä kutsutaan nimellä LO. Sen lisäksi kolme muuta keskusjärjestöä ovat Toimihenkilöiden Keskusjärjestö lyhenteeltään Unio, johon kuuluvat muun muassa sairaanhoitajaliitto ja poliisijärjestön liitto, Ys eli työelämän sektorit kattava keskusjärjestö ja akateemisesti koulutettujen keskusjärjestö Akademikerne, johon kuuluvat muun muassa lääkäriliitto ja hammaslääkäriliitto. Jos työntekijän ja työnantajan välillä tulee kiistaa, on ammattiosasto se väylä mitä kautta asiaa puretaan. Työntekijän on siis hyvä kuulua oman alansa ammattiosastoon, liittoon tai keskusjärjestöön. Ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää suoraan verotuksessa ja sen löytää usein esitäytetystä veroilmoituslomakkeestansa. Jos jäsenmaksua ei löydy veroilmoituslomakkeelta, puuttuvat tiedot voi täyttää itse veroilmoitukseen.

Sairauspäivärahan ja työttömyys päivärahan saamisen edellytykset

Eta-maan kansalainen tai minkä tahansa Pohjoismaan kansalainen voi olla oikeutettuna sairauspäivärahaan Norjassa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Työntekijän pitää olla työskennellyt Norjassa tai missä muussa tahansa Eta-maassa yli neljä kuukautta ja hänen on tullut menettää työkykynsä sairauden tai tapaturman vuoksi. Työn ei ole tarvinnut olla yhtä jaksoista eikä saman työnantajan alaisena vaan yksittäiset työkokemukset voidaan laskea yhteen. Sairauspäivärahaa voidaan maksaa maksimissaan vuoden ajan. Työttömyys päivärahan saamisesta vastaa sosiaaliturvaviranomainen NAV. Jos olet aloittanut työt Norjassa, kuulut myös automaattisesti Norjan työttömyysvakuutuksen piiriin ja täten olet oikeutettu saamaan myös sosiaaliturvaa Norjasta. Työntekijällä ei tarvitse olla työttömyysvakuutusta, toisin kuin muualla Euroopan maissa. Työttömyys rahan määrään vaikuttaa kaikki Eta-alueella tekemäsi työt, ei pelkästään Norjan. Työttömyys päivärahaa haetaan aina asuinmaastasi. Jos asuinpaikkasi on eri maassa kuin työpaikkakuntasi, olet niin kutsuttu rajatyöntekijä ja rajatyöntekijää koskee hieman erilaiset säädökset. Työttömyys päivärahaa anotaan tietyin ehdoin ja niistä tärkein on se, että rekisteröityy työttömäksi työnhakijaksi ja lähettää työttömyysilmoituksen NAV:ille joka kuukauden neljästoista päivä ja että ansiotulot ylittävät tietyn vähimmäistason ja työaika on alentunut vähintään puoleen. Jos olet itse aiheuttanut irtisanoutumisen tai olet itse irtisanoutunut, sovelletaan usein 12 viikon karenssi aikaa. Myös lomautuksen aikana sinulla on oikeus päivärahaan.