Ulkomaalaisen Työntekijän Velvollisuudet Ja Oikeudet Norjassa

Norjassa noudatetaan työympäristölakia, jonka piiriin kuuluvat kaikki muut alat paitsi merenkulku, kalastus ja sotilaslentokoneliikenne. Näissä ammattipiireissä on omat työlakinsa, joihin täytyy tutustua erikseen. Norjassa työympäristölakia valvoo työsuojeluviranomainen. Ulkomaalaisen työntekijän edunvalvontaa edes auttaa paikalliset palvelukeskukset, joita löytyy niin Oslosta, Bergenistä, Trondheimista, Kirkkoniemestä ja Stavangerista. Palvelukeskuksissa niin työsuojelu viranomainen, maahanmuuttovirasto, poliisi kuin […]

Jatka lukemista